Medware.net HBYS

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

HBYS, bilgisayar programları ve etkileşim içinde olduğu hastanelerin yapmış olduğu işlemleri bilgisayar üzerinde gerçekleştiren yazılımlar grubuna verilen genel addır.

HBYS içerisinde laboratuvar, radyoloji gibi tetkik birimlerinde gerçekleştirilen tüm operasyonlardan, ameliyathane, hastane eczanesi, sicil veya insan kaynakları birimlerine varıncaya kadar farklı uzmanlıklar üzerine çalışan birçok yazılımın bir araya gelerek oluşturduğu yazılım grubu demek olduğunu anlamına gelir.

Hastane bilgi yönetim sistemlerinde gerçekleştirilen Tetkik operasyonlarında cerrahi operasyonlarda izleme dinleme operasyonlarında kullanılan tıbbi cihazlar ile bütünleşik olarak yani tıbbi standart dil formatında da haberleşerek bilgi alış verişinde bulunabilir. Örneğin PACS yapılarında mamografi, DI, MR, tomografi gibi cihazlardan görüntü alıp bunları birlikte çalıştığı diğer programlara verebilmelidir.

Medware.Net Modüller

MedWare hasta kabul modülünde sağlık kuruluşunun talepleri doğrultusunda gerekli tüm veriler toplanmaktadır. Bunlar kimlik bilgileriyle sınırlı tutulmamakta en geniş anlamda adres bilgilerini ve resmi hastalarda kurum bilgilerini de içermektedir. Hasta sisteme bir kez kayıt edildikten sonra kendisine bir barkod verilmekte ve artık hastane içindeki tüm işlemler bu barkod üzerinden yürütülmektedir. Hasta kartı üzerine ya da sağlık karnesi üzerine yapıştırılabilen barkod mekanizmasıyla hastanın sonraki gelişlerinde hizmet almaya başlaması otomatik olarak yapılmaktadır.
Randevu ile çalışan hastanelerde MedWare hastanın hastaneye kabul edilmesinin ardından randevuyu sisteme daha önce girilen kısıtlar (doktor kısıtları, gün kısıtları, oda kısıtları, cihaz kısıtları gibi) çerçevesinde otomatik olarak verebilmektedir. Verilen randevu tarihleri dilendiği takdirde manuel olarak da değiştirilebilir. Randevu mekanizması hem ileri tarih vermek anlamında hem de aynı gün içinde sıralama oluşturmak anlamında kullanılabilmektedir. Randevu ile çalışmayan hastanelerde mekanizmanın temel görevi hastaların geliş sıralarına göre hizmet alış sıralamalarını oluşturmaktır.
Doktor muayenesi sonucu konan ön tanı (Kod 298 ve ICD10 tanımlamalarına göre) ve diğer anemnez bilgileri (vital bulgular, hasta şikayeti, kronik hastalıklar ve muayene bulguları) ilgili ekranlarda ilgili hastaya kaydedilmek suretiyle hastanın her gelişindeki fiziksel durumu tespit edilmekte ve uzun vadede hastanın seyir defteri oluşturulmaktadır. Tanımlı kelime arşiv sistemi ile hızlı anamnez girişi sağlanabilmektedir. Yine anemnez modülü içinde hastanın laboratuar tetkik sonuçları ve radyoloji filmleri hem son gelişi hem de geçmiş gelişleri bağlamında izlenebilmektedir.
MedWare hasta yatış ve taburcu işlemlerini kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır. Tek bir ekranda sadece hastanın yatacağı yatağı seçmek suretiyle (MedWare ilk kurulumunda hastane içinde bulunan yataklar türüne ve fiyatına göre sınıflandırılmak suretiyle kayıt altına alınmaktadır) yatış işlemi medula ile entegre bir şekilde yapılabilmektedir. Yatış işleminin hizmet girişi olarak tekrar yapılmasına gerek yoktur. Hastanın hastanede geçirdiği gün bazında fiyatlandırma da otomatik olarak yapılmakta ve kullanıcıyı gereksiz kayıtlar almaktan kurtarmaktadır.
MedWare sadece bir hasta kayıt ve faturalandırma programı değildir. Programın temel amaçlarından biri de yöneticilere güvenilir veri sağlamak ve hastane içindeki idari mekanizmayı da medikal ve mali çevrimlerin dışında tutmamaktır. Bu amaçla MedWare üzerinde yönetici istatistikleri modülü , geniş bir sorgulama ve rapor düzeneği kurulmuştur. Bunun yanında MedWare gelişmiş bir insan kaynakları otomasyon sistemini ve hak ediş yapısınıda içerir.
MedWare üzerinde tüm işlemler mali yıl bazında tutulmakta ve yıl sonunda tüm veriler arşivlenmektedir. Başka bir deyişle her yılın ilk günü MedWare hasta kayıtları anlamında yeni bir veritabanıyla başlamaktadır. Böylelikle program ve veri tabanı üzerindeki yük hafifletilmiş olmakta ve hızlı sorgulara imkan tanınabilmektedir. Arşive alınan veriler kapanmamış hesaplar ve geçmiş yıllara dönük sorgulamalar yapılması gerektiğinde otomatik olarak sisteme dahil olmaktadır. MedWare yönetim modülü ayrı bir modül olarak tasarlanmasına rağmen temelde sistemin ihtiyaç duyduğu parametreleri bünyesinde barındıran bir kayıt veritabanıdır.
MedWare insan kaynakları modülü basit bir personel kayıt programının ötesinde özelliklere sahiptir. Personelle ilgili bilgiler en ince ayrıntısına kadar tutulabilmekte, hastane içinde nöbetçi-icapçı personel listeleri hazırlanabilmekte, personel devam takip formları düzenlenebilmektedir. Bunların yanında personel maaşını aylık olarak değil çalışılan gün ya da saat üzerinden ödeyen özel hastaneler için personel maaş sistematikleri oluşturulabilmekte, avans, periyodik olarak kendisine verilen giysiler ve sağlık amaçlı ek ödemeler kayıt altına alınabilmektedir.
Sağlık kuruluşunun ihale ya da diğer yöntemlerle stoklarına soktuğu her türlü malzemenin kaydı öncelikle satınalma modülünde tutulur. Modül ihalenin yapıldığı tarihten, teklif veren firmalara, ihale komisyonundan verilen fiyatlara kadar pek çok bilgiyi ilgili ihale kaydında tutar. Böylelikle ileriki yıllarda yapılacak ihaleler için TL yada döviz cinsinden bir envanter oluşturulur. Satınalma modülü yalnızca ihalelerle ilgili kayıtları tutmaz. Alınan malzemenin sisteme işlenmesiyle birlikte otomatik olarak stok kartları oluşur. Satınalmanın alacağı ürünlerle ilgili bilgi ise, sistemin feedback mekanizmasıyla, order’lar, stok güvenlik seviyeleri ve kullanıcı talepleri doğrultusunda oluşturulmaktadır.
E-Nabız bildirimlerinde %100 başarı sağlayan medware.net kullanıcılara kolaylık sağlayıp, zorlu aşamaları otomatik olarak yapar. E-Nabız modülünün çalışması için ekstra hiç bir şeye gerek duymaz. Hastane işleyişi sırasında gerekli bütün bilgiyi toplar. Ve gönderime hazır hale getirir. Size sadece E-Nabıza göndermek kalır. İstenirse günün belli saatlerinde otomatik gönderime ayarlanarak E-Nabız gönderimlerinin otomatik yapılması sağlanır. E-Nabız sürümü için ücretsiz sunum alabilirsiniz.
MedWare entegre sistemi içinde her türlü depo, eczane klinik ya da kantin bir stok merkezi olarak tanımlanabilmekte ve stok bilgileri tüm teknik detaylarına kadar takip edilebilmektedir. Stok modülüyle stokta bulunan malzemenin en küçük birimi stoktaki fiziksel yeri itibariyle haritalandırılabilmektedir. Örneğin bir ilaç için eczane stokundaki bölümü, rafı, kutusu ve bir kutu içindeki tek bir hapa kadar indirgenmiş haritası oluşturulabilmektedir. Stok modülü satınalma modülü ile entegre çalışmaktadır.
MedWare her tür hastanenin ihtiyacını karşılayabilecek bir faturalandırma modülüne sahiptir. Faturalandırma sürecinde ödemelerin visa, çek, senet ile yapılabilmesi ve işlem tutarları üzerinden iskonto yapılabilmesi imkanı getirilmiş ve bu ödemeler kendi veritabanlarında tarih, banka kayıtları esas alınarak kayıt altına alınmıştır. Örneğin hastadan senet alındığında senedin ödenip ödenmediği, icrada olup olmadığı, karşılıksız çıkıp çıkmadığı gibi hususlar böylelikle takip edilebilmektedir.
MedWare’in her modülü kendi içinde geniş sorgulama ve raporlama özelliklerine sahiptir. Her ekran girilen bilgilerin niteliğine göre aynı ekran üzerindeki kolay ulaşılabilir menüler üzerinden sorgulanabilmekte ve en küçük detaylara kadar inen sorgulamalar yapılabilmektedir. (Örneğin hastaneye belli bir ilden gelmiş, yaş aralığı ......olan, erkek/kadın hastalar içinde, ön tanısı ..... son tanısı ...... konulan, kendisine .......... tetkikleri yapılan, ailesinde bu hastalık en az bir bireyde bulunan ve sigara içmeyen hastaların dökümü alınabilir)