PACS

PACS Nedir

PACS, (Görüntü Saklama ve İletişim Sistemleri) görüntülerin saklanması, erişimi, dağıtımı ve sunumu için kullanılan yönetim sistemlerine verilen genel addır. PACS, ingilizcedeki, Picture Archiving and Communication Systems teriminin baş harflerinden oluşmaktadır.  Medikal görüntülerin saklanması için dünyada kullanılan en yaygın görüntü biçimi DICOM'dur (Digital Imaging and Communications in Medicine).  PACS; Röntgen, ultrason, MR, bilgisayarlı tomografi, mamografi gibi tıp alanında kullanılan görüntü kaydedici cihazların sağladığı görüntülerin tek bir kaynaktan yönetilmesini sağlar. Bir PACS kurulumundan, görüntü işleme ve değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra, istemde bulunan doktorun kendi bilgisayarından, radyoloji uzmanının raporuna ve ekindeki görüntülere ulaşabildiği, bunları hastanın diğer bulguları ile birlikte değerlendirebildiği ve gerekli durumlarda, görüntülerin, amacına uygun çözünürlüklerde, kurum ağının dışındaki kişi veya kurumlara ulaştırılabildiği bir iletişim sistemi anlaşılmalıdır.  Bu anlamda bir görüntü ve iletişim yönetimi sağlanabilmesi için PACS'ın RIS (Radyoloji Informasyon Sistemi) ile bütünleşik çalışması, PACS'ın mimarisinin merkezinde RIS'in yer alması gereklidir.

Medware.Net PACS

  • Görüntüleme merkezlerinin tümünde verilen hizmetler barkod mekanizmasıyla yürütülmekte ve yapılan çekimlerin hastalar bazında karışması gibi durumların önüne geçilmektedir. Hizmet olarak kendisine radyoloji tetkiki girilen hastalar ilgili birime gittiklerinde sadece çekim yaptırmaları yeterlidir.
  • PACS yapımız sayesinde çekim sonucu çıkan filmler eğer cihazlar external olarak filmi dışarıya verebiliyorsa doğrudan anamnez kartı içine DICOM formatında kaydedilmekte ve doktorlar poliklinik ya da kendi odalarından bu filmleri görebilmektedir.
  • Çekim sonrasında radyolog tarafından bir rapor yazılması gerekiyorsa bu raporlar da hem standart hem de yeni rapor dizayn ederek hazırlanabilir.